พระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒ
ตอบปัญหาธรรมะ

เรียบเรียงโดย พระอาจารย์ดิ๊ก สีลรตโน

ท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒเป็นครูบาอาจารย์ที่ไม่เหมือนใคร ท่านเป็นอาจารย์ที่สอนวิธีการปฏิบัติและให้คำแนะนำทั้งในการใช้ชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติจิตตภาวนาแก่ลูกศิษย์ ท่านตั้งใจมากที่จะสั่งสอนผู้ที่มุ่งมั่นปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถละนิวรณ์ต่าง ๆ ในจิตใจ ความก้าวหน้าของลูกศิษย์ของท่านนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยการเชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านและมีความมั่นใจในปัญญาของท่าน ในทางกลับกัน การสอนของท่านยังช่วยทำให้พวกเขามีโอกาสที่จะเติบโตและพัฒนาไปในทางธรรม

ดาวน์โหลด

Download PDF File