หลวงปู่ขาว อนาลโย

โดย ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

หลวงปู่ขาว อนาลโย เป็นพระสำคัญในวงพระธุดงค์กรรมฐาน ทั้งด้านข้อปฏิบัติและความรู้ภายในใจเป็นที่น่าเลื่อมใสอย่างมาก หลวงปู่ขาวท่านมีนิสัยใจเด็ดเดี่ยว ความเพียรกล้าหาญทั้งสามอิริยาบถ หลวงปู่ขาว เป็นพระที่เด็ดเดี่ยวทางความเพียร ท่านชอบแสวงหาอยู่ในที่สงัดตลอดมา ทางความเพียรท่านเป็นเยี่ยมในวงพระธุดงค์กรรมฐาน ธรรมท่านจึงให้นำธรรม มีความสันโดษยินดีในสมบัติที่มีอยู่ของตนโดยเฉพาะ ไม่ลุกลาม ความรู้จัดประมาณในการกิน การใช้ การประพฤติตัว ตลอดการงานด้านต่าง ฯ เข้ามาดัดแปลงแก้ไขสิ่งที่ตนเห็นว่าไม้ดีและบกพร่อง และบำรุงส่งเสริมสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้เจริญยิ่งขึ้น ไม้ปล่อยตัวไปตามความอยาก

ดาวน์โหลด

Download PDF File

สำหรับท่านที่ใช้ระบบวินโดว์ อาจมีปัญหาในการเปิดไฟล์เสียงที่ถูกย่อมาในรูปแบบ ZIP ไฟล์ ในกรณีนี้สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมช่วยเปิดไฟล์ฟรี (7-zip) ได้ที่นี่