බෞද්ධ ප්‍රතිපදාවේ මූලික සිද්ධාන්ත

කතෘ: පුජ්‍ය අජාන් පඤ්ඤාවද්දෝ (Ajaan Paññāvaḍḍho)
පරිවර්තක: ආර්.පී. සමරසිංහ
අජාන් පඤ්ඤාවද්දෝ යනූ තායිලන්තයේ උඩොන්තානි පලාතේ “බාන් ටාඩ් ආරණ්‍ය සේනාසනයේ” වැඩ වාසය කල ඉංග්‍රීසි ජාතික භික්ෂූන් වහන්සේ නමකි. ක්‍රි.ව. 1965 සිට 2004 දක්වා එම සේනාසනයේ වැඩ විසූ කාලය තුලදී බුද්ධ ධර්මය න්‍යායාත්මකව මෙන්ම ප්‍රායෝගිකව ද ජීවිතයට ලඟා කරගත් පඤ්ඤාවද්දෝ හිමියන් එකල තායිලන්තයේ විසූ අතිදක්ෂ ධර්මදේශකයානන් වහන්සේ නමක් වශයෙන් ද ප්‍රසිද්ධියක් ඉසිලුවේය. එවකට උන්වහන්සේ විසින් සිදුකරන ලද ධර්මදේශනා සහ ධර්ම සාකච්ඡා අන්තර්ගත කෘති කීපයක් පසු කලෙක දී ඉංග්‍රීසි බසින් ප්‍රකාශයට පත් කරණු ලැබ ඇත. මේ අතරින් අමෙරිකානු ජාතික අජාන් ඩික් සීලරතනෝ ස්වාමීන් වහන්සේ සම්පාදනය කළ “The Basics of Buddhist Practice” නමැති කෘතිය හෙල බසින් “බෞද්ධ ප්‍රතිපදාවේ මූලික සිද්ධාන්ත” යන නමින් මෙසේ ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

DOWNLOAD AS:

Download PDF File