หลวงปู่ขาว อนาลโย

หลวงปู่ขาว อนาลโย เป็นพระสำคัญในวงพระธุดงค์กรรมฐาน ทั้งด้านข้อปฏิบัติและความรู้ภายในใจเป็นที่น่าเลื่อมใสอย่างมาก หลวงปู่ขาวท่านมีนิสัยใจเด็ดเดี่ยว ความเพียรกล้าหาญทั้งสามอิริยาบถ หลวงปู่ขาว เป็นพระที่เด็ดเดี่ยวทางความเพียร ท่านชอบแสวงหาอยู่ในที่สงัดตลอดมา...

Sabedoria Desenvolve Samādhi

Sabedoria Desenvolve Samādhi Um Guia para a Prática dos Métodos de Meditação Ensinados pelo Buddha Autor: Ajaan Mahā Boowa Ñānasampanno Tradutor: Mudito Bhikkhu Sabedoria Desenvolve Samādhi, apesar de ser um livro pequeno, é talvez uns dos mais influentes trabalhos...

Arahattamagga Arahattaphala

Arahattamagga Arahattaphala O caminho para o estado de Arahant Autor: Ajaan Mahā Boowa Ñānasampanno Tradutor: Erich Simões Frade “Citta que é absolutamente pura, é ainda mais difícil de descrever pois é algo que desafia definição, eu não sei como eu poderia...

Mé Chi Kéu

Mé Chi Kéu Sua Jornada ao Despertar Espiritual e Iluminação Autor: Ajaan Dick Sīlaratano Tradutor: Mariana Lopes Pereira, Carla Schiavetto, Mudito Bhikkhu Mé Chi Kéu viveu uma vida simples de vilarejo no nordeste da Tailândia e superou grandes dificuldades ao tentar...

Saggezza Non Comune

Saggezza Non Comune Vita e Insegnamenti di Ajaan Paññāvaḍḍho Autore: Ajaan Dick Sīlaratano Traduttore: Maria Huf Barzoi Ajaan Paññāvaḍḍho è stato per quarantun anni il primo monaco occidentale in termini di anzianità monastica a seguire il sentiero di pratica...