Mé Chi Kéu

Mé Chi Kéu Sua Jornada ao Despertar Espiritual e Iluminação Autor: Ajaan Dick Sīlaratano Tradutor: Mariana Lopes Pereira, Carla Schiavetto, Mudito Bhikkhu Mé Chi Kéu viveu uma vida simples de vilarejo no nordeste da Tailândia e superou grandes dificuldades ao tentar...

Saggezza Non Comune

Saggezza Non Comune Vita e Insegnamenti di Ajaan Paññāvaḍḍho Autore: Ajaan Dick Sīlaratano Traduttore: Maria Huf Barzoi Ajaan Paññāvaḍḍho è stato per quarantun anni il primo monaco occidentale in termini di anzianità monastica a seguire il sentiero di pratica...

Mae Chee Kaew

Mae Chee Kaew đã sống cuộc đời làng quê bình dị tại vùng đông bắc Thái Lan và đã phải vượt qua vô vàn khó khăn khi muốn rời nhà để đi theo con đường cao cả của Đức Phật. Vô cùng may mắn đã gặp được những vị thiền sư giỏi nhất thời đó, Mae Chee Kaew đã nhập lời dạy của...

Paṭipadā

Trong cuốn sách này, ngài Ajaan Mahā Boowa Ñānasampanno mô tả chi tiết lối sống và những thực hành tu tập của ngài Ajaan Mun và các đệ tử của ngài. Cách sống này bắt nguồn từ lý tưởng Phật Giáo của vị sư du phương đã từ bỏ thế gian và rời khỏi gia đình, mặc áo may từ...

Phra Acharn Mun Bhūridatta Thera

Ajaan Mun là một nhân vật siêu việt trong Phật giáo đương đại Thái Lan. Trong suốt quãng đời của mình, Ngài được nhiều người tôn kính rộng khắp vì lòng quả cảm và sự quyết tâm phi thường khi tu tập theo lối khổ hạnh và vì sự nghiêm khắc không thỏa hiệp khi dạy nhiều...