Phra Acharn Mun Bhūridatta Thera

Phra Acharn Mun Bhūridatta Thera

Tác giả: Ajaan Mahā Boowa Ñānasampanno
Người dịch: Sumanā Lê Thị Sương và Sunanda Phạm Kim Khánh
Ajaan Mun là một nhân vật siêu việt trong Phật giáo đương đại Thái Lan. Trong suốt quãng đời của mình, Ngài được nhiều người tôn kính rộng khắp vì lòng quả cảm và sự quyết tâm phi thường khi tu tập theo lối khổ hạnh và vì sự nghiêm khắc không thỏa hiệp khi dạy nhiều đệ tử của mình. Một hình ảnh hoàn hảo về một vị du tăng nhiệt tình xả ly và sống nơi tĩnh mịch, Ngài giữ một vị trí cao quý trong giới những người theo Phật, cuộc đời và những lời dạy của Ngài giống như cuộc tìm kiếm cao thượng của Đức Phật để tự chuyển hóa.

DOWNLOAD AS:

Download PDF FileDownload EPUB File

Paṭipadā

Paṭipadā

Con đường tu tập của ngài Ācariya Mun

Tác giả: Ajaan Mahā Boowa Ñānasampanno

Người dịch: Ajaan Paññāvaḍḍho
Trong cuốn sách này, ngài Ajaan Mahā Boowa Ñānasampanno mô tả chi tiết lối sống và những thực hành tu tập của ngài Ajaan Mun và các đệ tử của ngài. Cách sống này bắt nguồn từ lý tưởng Phật Giáo của vị sư du phương đã từ bỏ thế gian và rời khỏi gia đình, mặc áo may từ vải bỏ đi, sống nhờ vào đồ khất thực và lấy rừng làm nơi ở. Cách tu này chú trọng vào lối sống hành thiền khổ hạnh hướng tới nhổ tận gốc mọi khía cạnh của tham, sân và si ra khỏi tâm.

DOWNLOAD AS:

Download PDF File

Mae Chee Kaew

Mae Chee Kaew

Hành trình tới Giác ngộ và Giải thoát

Tác giả: Ajaan Dick Sīlaratano
Mae Chee Kaew đã sống cuộc đời làng quê bình dị tại vùng đông bắc Thái Lan và đã phải vượt qua vô vàn khó khăn khi muốn rời nhà để đi theo con đường cao cả của Đức Phật. Vô cùng may mắn đã gặp được những vị thiền sư giỏi nhất thời đó, Mae Chee Kaew đã nhập lời dạy của các vị thầy đó vào tâm, nỗ lực vun trồng tâm cho hay biết được tự nhiên và trong sáng. Tính bền bỉ, lòng quả cảm và tuệ giác trực kiến của cô đã cho phép cô vượt qua ranh giới của quy ước và giải khoát được khỏi khổ đau.

DOWNLOAD AS:

Download PDF File

Tuệ phát triển Định

Tuệ phát triển Định

Chỉ dẫn thực hành các phương pháp thiền của Đức Phật

Tác giả: Ajaan Mahā Boowa Ñānasampanno
Người dịch: Ajaan Paññāvaḍḍho
“Tuệ phát triển Định” là luận thuyết đột phá của Thầy Ajaan Mahā Boowa về vai trò của trí tuệ trong việc thúc đẩy sự phát triển bình an và định tĩnh khi thực hành thiền Phật Giáo. Cuốn sách mô tả các kỹ thuật khác nhau trong việc thực hành khám phá để chinh phục mạnh mẽ tâm vô kỷ luật khi nhiều phương pháp truyền thống khác giúp tâm đạt định không hiệu quả.

DOWNLOAD AS:

Download PDF FileDownload EPUB File