ปัญญาเหนือสามัญ

ปัญญาเหนือสามัญ ชีวประวัติและธรรมะคำสอนของ ท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒ เขียนและเรียบเรียงโดย พระอาจารย์ดิ๊ก สีลรตโน เพียงแค่ได้อยู่ใกล้ท่านพระอาจารย์ปัญญา เราจะรู้สึกได้ถึงความสงบภายในตัวของท่าน สายตาที่ท่านมองนั้นเปิดกว้าง นิ่งสงบ...

พระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒ ตอบปัญหาธรรมะ

พระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒ ตอบปัญหาธรรมะ เรียบเรียงโดย พระอาจารย์ดิ๊ก สีลรตโน ท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒเป็นครูบาอาจารย์ที่ไม่เหมือนใคร ท่านเป็นอาจารย์ที่สอนวิธีการปฏิบัติและให้คำแนะนำทั้งในการใช้ชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติจิตตภาวนาแก่ลูกศิษย์...