ปัญญาเหนือสามัญ

ปัญญาเหนือสามัญ ชีวประวัติและธรรมะคำสอนของ ท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒ เขียนและเรียบเรียงโดย พระอาจารย์ดิ๊ก สีลรตโน เพียงแค่ได้อยู่ใกล้ท่านพระอาจารย์ปัญญา เราจะรู้สึกได้ถึงความสงบภายในตัวของท่าน สายตาที่ท่านมองนั้นเปิดกว้าง นิ่งสงบ...